Własciwość terytorialna

Zgodnie z art. 7.1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 24 maja 2007 r. (Dz. U. nr 112 poz.769) rewirem komorniczym tutejszego komornika jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Istnieje możliwośc wyboru komornika w trybie przepisu art. 8 ust.6 ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 z późn. zm.).

Obszar działania: