Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej – 10.07.2024 r. godz. 12:00

Treść obwieszczenia:

Sprawa KM 204_23